El equipo de la adaptación a live action del manga Mugen no Juunin de Hiroaki Samura nos muestra caracterizada a la actriz Hana Sugisaki como la protagonista, Rin Asano. La película se estrenará el 29 de abril y en el reparto veremos a:

  • Takuya Kimura como el inmortal ronin Manji
  • Ichikawa Ebizo XI como Eiku Shizuma
  • Sota Fukushi como Kagehisa Anotsu
  • Hayato Ichihara como Shira
  • Erika Toda como Makie Otono-Tachibana
  • Kazuki Kitamura como Sabato Kuroi
  • Chiaki Kuriyama como Hyakurin
  • Shinnosuke Mitsushima como Taito Magatsu
  • Min Tanaka como Kagimura Habaki
  • Tsutomu Yamazaki como Kensui Ibane

Fuente: ANN